Familieopstellingen / Systemischwerk

.

Wat is een familieopstelling/systemisch werk

Een familieopstelling is een manier om onbewuste patronen van jezelf te onderzoeken. Je onderzoekt wat jou in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloed en waardoor je niet lekker in je vel zit.

Tijdens een opstelling kijk je onder mijn begeleiding naar gebeurtenissen en personen binnen jouw systeem die met elkaar verbonden zijn en die van invloed kunnen zijn op jouw leven.

Een systeem is een groep waarin iedereen zijn eigen rol heeft. Dit kan een gezin, een klas, een team binnen een organisatie of sport zijn. Ik richt me voornamelijk op het gezinssysteem, hier ligt mijn passie. Zodra ik ging werken met kinderen zag ik dat er binnen het hele gezinssysteem iets nodig was. Alleen een individueel traject van een kind brengt geen daadwerkelijke verandering tot stand, Het hele gezin moet meebewegen zodat patronen doorbroken kunnen worden.  

De werking in een systeem kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Wat zijn de ongeschreven regels en wetten, welke rol vervul je en klopt deze rol dan wel? Een systeem kan je verstikken en het kan moeilijk zijn om jezelf te zijn als je vast zit in patronen en overtuigingen die bij het systeem horen. Deze patronen zijn vaak door voorgaande generaties doorgegeven. Dit alles gaat meestal onbewust maar kan wel degelijk van invloed zijn op je functioneren.

Tijdens opstellingen worden diepere lagen in het systeem helder. Je  gaat je blokkades aankijken en onderzoeken. Een blokkade kan zijn dat je je eigen mening niet durft te laten horen. Hierdoor kun  je verschillende patronen ontwikkelen, bijvoorbeeld: ja zeggen als je nee bedoelt, jezelf terugtrekken of tijdens een vergadering jezelf niet uitspreken.  

De informatie waarmee gewerkt wordt gaat voorbij het denken en komt vanuit een innerlijk weten. Je vertrouwt op je gevoel en intuïtie. Systemisch werk werkt  met een “veld” wat je kunt leren voelen, zien, horen en waarnemen. Steeds opnieuw ervaar ik het werken in het veld als een wonderlijk proces. Onvoorstelbaar welke inzichten dit geeft waardoor er transformatie in gang gezet kan worden. Het is niet goed uit te leggen, je moet het zelf ervaren!

Bert Hellinger is de grondlegger van het systemische werk.

Anita van de Wetering